Право на доступ до информации

1. Право на доступ до ІНФОРМАЦІЇ як базове право людини


1.1 конституційно-правова природа, Поняття та види ІНФОРМАЦІЇ. Конституційно-правове забезпечення права на доступ до ІНФОРМАЦІЇ


Демократічність та ступінь цівілізованості шкірного Суспільства візначається, самперед, тім, наскількі вільнімі почувають себе у цьом суспільстві его члени, наскількі реально здійснюються їхні Громадянські, Політичні, соціально-економічні та культурні права. Можна констатуваті, что останнімі рокамі в Україні здійснено конкретні заходь розбудови нового демократичного Суспільства. Звічайній, Перший Крок стало Прийняття Нової конституції України в 1996 году, а такоже чисельно законодавчо АКТІВ у різніх Галузії права - Конституційного, Цивільного, кримінального, адміністратівного, фінансового, трудового, інформаційного ТОЩО.

Реалії нашого Суспільства Такі, что відстань между Прийняття таких АКТІВ и реальним втіленням в життя закріпленіх у них прав и свобод людини ще Величезна. Альо головне и найважче у Кожній деле - це качан. А его, незважаючі на безліч труднощів и стереотіпів, что склалось у нашому суспільстві за роки Радянської влади, Вже покладено. Не залишимося роль відіграв у цьом процесі інформаційний бум, Який спостерігається ніні Завдяк розвітку недержавних ЗАСОБІВ масової ІНФОРМАЦІЇ, самперед інтернету. Альо спочатку ми поговоримо Про інформацію та з'ясуємо Нарешті, що таке інформація, Звідки вона має свое походження та потім плавно перейдемо до доступу до неї в мережі інтернет.

Інформаційний Вплив на державу, суспільство, громадянина зараз є ефектівнішім, чем політичний, економічний и даже військовий. Інформація становится реальною, почти фізічно відчутною силою.

Поняття «інформація» вікорістовується в усіх Галузії науки, зокрема в правовій. Воно Набуля багатозначності й інтерпретується залежних від СФЕРИ вживании. У перекладі з латинської мови «інформація» (information) - це троянд яснення, виклад; тоб йдет про Відомості (або їх сукупність), про предмет, Явища й Процеси НАВКОЛИШНЬОГО світу. СЬОГОДНІ немає установленого ї вічерпаного Тлумачення цього терміна; йо можна розглядаті, віходячі з ДОСЛІДЖЕНЬ філософів.

Поняття ІНФОРМАЦІЇ Неодноразово змінювалось, его Межі то розшірюваліся то звужував. Спочатку под Цім словом розумілі «уявлення», «Поняття», потім - «Відомості», «передачу Повідомлень». Впершись Термін інформація нашел свое відображення у математічній Теорії інформатики и Теорії передачі Даних каналами зв язку Клода Шенона (1948 году), у якій ВІН под інформацією розумів усі види Повідомлень. К. Шеннон разом з У. Уівером запопропонувалі ймовірні методи для визначення кількості ІНФОРМАЦІЇ, что передається. Однак Такі методи опісують позбав знакову структуру ІНФОРМАЦІЇ, що не торкаючи ее змісту.

Н. Вінер запропонував «інформаційне бачення» кібернетики, як науки про управління в живих організмах та технічних системах. Під інформацією начали розуміті Вже не будь-які Відомості, а позбав ті, Які є новімі та корисностей для прийняття такого решение, что забезпечен Досягнення мети управляння. Інші Відомості НЕ вважать інформацією.

У свою черго, Л. Веккер, як и Н. Вінер, підкреслює у цьом понятті ознакой впорядкованості и Зазначає: «Інформація может б...Страница 1 из 18 | Следующая страница