Правові основи діяльності акціонерного товариства

ВСТУП


При переході до ринкової економіки Росія відвела значну роль акціонерним товариствам, що дозволяє брати участь в інвестиційному процесі із підприємцями та значній кількості простих громадян, а так само сприяє перерозподілу капіталів в економіці країни за найбільш продуктивним сфер господарювання. Акціонерне товариство є в даний час переважної за своєю кількістю організаційно-правовою формою комерційних організації.

Перший етап - етап створення акціонерних товариств, коли на основі постанов і указів Президента відпрацьовувалися окремі правові схеми, що забезпечують їх функціонування, скінчився. З прийняттям першого в історії Росії Закону Про акціонерні товариства, що вступив в дію з 1 січня 1996 року, почався етап формування стабільної правової бази АТ.

Акціонерна форма дозволяє залучити в одне підприємство капітали
багатьох осіб, причому навіть тих, які самі не можуть в силу будь-яких причин займатися підприємницькою діяльністю. Крім того, обмеження відповідальності розміром внесеного вкладу разом з високою його диверсифікацією дозволяє вкладати кошти не лише в дуже перспективні, але і у високо ризиковані проекти, істотно прискорюючи впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Є також безліч інших позитивних сторін акціонерної форми власності, що роблять її воістину універсальної і застосовувану скрізь, де є необхідність і можливість обмежити масштаби відповідальності підприємця. Остання обставина особливо важливо в умовах нестабільної російської економіки, коли непередбачена обстановка виробництва може призвести до величезних збитків, боргами, на погашення яких може не вистачити всього наявного майна. Подібної небезпеку наражаються індивідуальні підприємці і деякі юридичні особи, які мають іншу організаційно-правову форму. Акціонерні товариства дозволяють більш ефективно використовувати матеріальні та інші ресурси, оптимально поєднувати особисті і громадські інтереси всіх учасників.

Акціонерні товариства, що є основною формою організації сучасних великих підприємств і організацій у всьому світі, являють собою найбільш досконалий правовий механізм з організації економіки на основі об'єднання майна приватних осіб, корпорацій різного виду й інших органів.

Акціонерні товариства мають ряд переваг в порівнянні з іншими формами власності.

перше, суспільство має можливість залучати кошти акціонерів для поповнення статутного фонду і розширення своєї діяльності, причому ці кошти не підлягають поверненню (за винятком повної ліквідації товариства), так як акції суспільством не викуповуються, а лише перепродуються іншим акціонерам.

друге, загальне керівництво діяльністю товариства відокремлене від конкретного управління, що дозволяє наймати й вибирати найбільш підходящих керівників, директорів, змушує акціонерів серйозно ставитися до підбору персоналу, так як кожен акціонер відповідає за ефективну роботу товариства вкладеними коштами.

По-третє, створюється можливість реального перетворення всього трудового колективу підприємства у власників шляхом придбання кожним з них акцій товариства. По-четверте, є можливість залучити до складу акціонерів своїх постійних контрагентів, створюючи при цьому загальну зацікавленість у результатах діяльності суспільства. Також і саме суспільство може придбати цінні...Страница 1 из 13 | Следующая страница