Правовий статус державного службовця

Введення


Тема правовий статус державного службовця є дуже актуальною в сучасних умовах, так як ефективна діяльність держави в економічній, політичній і соціальній сферах багато в чому залежить від особового складу державних органів.

Державна цивільна служба Російської Федерації (далі - цивільна служба) - вид державної служби, що представляє собою професійну службову діяльність громадян Російської Федерації на посадах державної цивільної служби Російської Федерації із забезпечення виконання повноважень федеральних державних органів, державних органів суб'єктів Російської Федерації, осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, та осіб, що заміщають державні посади суб'єктів Російської Федерації.

Одним із завдань законодавства про державну службу є чітке визначення прав та обов'язків державних службовців, створення належних умов для їх плідної діяльності, правової та соціальної захищеності.

Цивільний службовець - громадянин Російської Федерації, який взяв на себе зобов'язання щодо проходження цивільної служби. Цивільний службовець здійснює професійну службову діяльність на посаді цивільної служби відповідно до акта про призначення на посаду і зі службовим контрактом і отримує грошове утримання за рахунок коштів федерального бюджету чи бюджету суб'єкта Російської Федерації.

Правове становище державного цивільного службовця визначається Федеральним Законом від 27 липня 2004 р. № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації» та іншими нормативними актами.

Актуальність даної курсової роботи, полягає в тому, що державна служба - це специфічний соціально-правовий інститут, без якого неможливо не тільки нормальне функціонування, але і саме існування держави.

Метою написання моєї курсової роботи є вивчення правового статусу державного службовця в сучасному світі.

Об'єктом даної курсової роботи є правовий статус державного службовця.

Предметом дослідження є правове регулювання державної служби.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

дати поняття і розглянути види та принципи державної служби;

вивчити правовий статус державного службовця.


1. Основні права і обов'язки державного службовця


.1 Основні права державного службовця

трудової службовець право обов'язок

Основні права державних службовців закріплені законодавством і описуються у статті 14 Федерального Закону від 27 липня 2004 р. № 79-ФЗ «Про державну цивільну службу Російської Федерації», до таких прав належать:

) забезпечення належних організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків;

) ознайомлення з посадовою регламентом та іншими документами, що визначають його права та обов'язки за замещаемой посади цивільної служби, критеріями оцінки ефективності виконання посадових обов'язків, показниками результативності професійної службової діяльності та умовами посадового зростання;

) відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості службового часу, наданням вихі...Страница 1 из 12 | Следующая страница