Правове становище громадян індивідуальних підприємців за російським законодавствомПравове становище громадян індивідуальних підприємців за російським законодавством


1. Індивідуальна підприємницька діяльність, як об'єкт правового регулювання


1.1 Історико-правовий аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду правового регулювання індивідуального підприємництва


Концепція правового регулювання підприємницької діяльності з'явилася ще на початку ХХ в. за кордоном. Потім дана концепція була сприйнята радянськими вченими-юристами. Наприклад, А. Гойбарх вважав, що громадянське право - завжди і скрізь є приватне право, існуюче як протилежність праву публічному. Якщо межа між публічним і приватним правом зникає, то перестає існувати і цивільне право; йому на зміну приходить право господарське.

П.І. Стучка розумів громадянське право як форму організації суспільних відносин - відносин виробництва і обміну. Саме він створив у 20-і рр.. ХХ в. «Теорію двухсекторного права»: адміністративно-господарського права для соціалістичних організацій і цивільного права для приватних осіб. Однак, на думку більшості вчених-цивілістів того часу, дана теорія була помилковою, оскільки приводила до протиставлення інтересів соціалістичного господарства інтересам окремої особистості в соціалістичному суспільстві.

До початку 30-х рр.. ХХ в. сформувалася концепція єдиного господарського права, і цивільне право на деякий час було скасовано і як наука, і як навчальна дисципліна. Поява господарського права пов'язували зі змішаним характером радянської економіки та індустріалізацією цивільного права. Об'єктивними передумовами виникнення радянського господарського права (як галузі й науки) стало зміцнення соціалістичного сектора економіки і планових почав у народному господарстві країни. Правознавці, досліджували проблеми в галузі господарського права, прагнули створити якийсь компроміс публічного та приватного права, пристосований до нових економічних умов.

В 50-і рр.. ХХ в. дискусія про концепцію господарського права відновилася. Господарське законодавство стали розглядати як комплексне утворення, що виступає зовнішнім проявом, формою складної взаємодії норм різних галузей соціалістичного права в регулюванні різних сторін господарської діяльності. Саме таке трактування господарського законодавства панувала тоді в теорії права, а господарське право розумілося як певна сукупність норм та інститутів різних галузей радянського соціалістичного права, функціонально взаємодіючих в регулюванні господарської діяльності. Під час нової кодифікації радянського законодавства висловлювалися пропозиції прийняти Господарський кодекс.

В 90-і рр.. ХХ в. в нашій державі почався перехід од однієї економічної системи до іншої. Тому колишня концепція зажадала змін. Основоположником нової школи підприємницького (господарського) права прийнято вважати професора В.С. Мартемьянова. Існували навіть пропозиції про прийняття Підприємницького кодексу.

На сьогоднішній день практично в кожній галузі вітчизняного права містяться норми, так чи інакше пов'язані з економічною політикою держави. Однак переважна більшість норм, що визначають цю політику, зосере...Страница 1 из 18 | Следующая страница