Правова держава: поняття, ознаки

План


Введення

1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави

2. Поняття й основні риси правової держави

3. Проблеми становлення правової держави в Росії

Висновок

Список використаної літератури

Введення


У 2013 році росіяни відзначали 20 - річний ювілей Конституції Росії. Саме Конституція РФ закріпила формування правової держави в якості основної мети розвитку російської державності. Одночасно в даному найважливішому документі передбачався ряд дієвих гарантій забезпечення таких провідних принципів правової держави, як пріоритет права над законом, верховенство закону і поділ державної влади на три гілки (законодавчу, виконавчу і судову). Однак період формування правової держави в Росії не ознаменувався скільки-значущими успіхами. Швидше навпаки, в країні помітно посилилися явища і процеси, що суперечать цілям правової держави: корупція державних чиновників, тероризм та ін

Проблеми громадянського суспільства і правової держави не виходять з поля зору багатьох дослідників протягом століть, але своєю актуальності не втрачають. Це цілком природно, оскільки формування правової держави на різних історичних етапах і в різних країнах має як загальні закономірності, так і особливості, зумовлені рівнем соціально-політичного, економічного, духовно-культурного розвитку, розвиненості демократичних інститутів влади, а також вдумливим і терпимим ставленням до з'являтимуться новим демократичним утворенням.

Правова держава - це держава, яке пов'язане правом. Однак крім урегульованості правом діяльності державних органів поняття «правова держава» також має й інше значення - це держава, що забезпечує права особистості.

Тема правового держав є не тільки актуальною, а й дискусійною. Вона не сходить зі шпальт друкованих видань і телеекранів, активно обговорюється політиками, юристами і політологами, є предметом численних наукових досліджень. Однак єдиного рецепту ефективного розвитку на російському грунті інститутів громадянського суспільства поки не запропоновано, Тим важливіше поглиблене вивчення проблеми, облік всіх її аспектів.

Метою дослідження є характеристика правової держави на прикладі Російської Федерації. Для цього необхідно вирішити такі завдання: розглянути розвиток ідеї правової держави; розкрити поняття правової держави; проаналізувати ознаки правової держави; визначити проблеми та шляхи формування правової держави в Російській Федерації

В останні роки в юридичних журналах з'явився ряд публікацій, в яких розглядаються шляхи формування правової держави в Російській Федерації. Ці статті були використані в якості додаткового матеріалу до навчальної літератури.


1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави


Історія свідчить, що кожна держава має свій, різний як за характером, так і за часом досвід становлення та розвитку правової держави. Наприклад, в Древній Греції, Римі, інших країнах Стародавнього світу зачатки правової держави стали виникати понад 2,5 тис. років тому.

У цих країнах вже тоді почали формуватися такі ознаки правової держави, як народовладдя, права і свободи людини, верховенство закону...Страница 1 из 11 | Следующая страница