Правова природа фінансових органів державної влади

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ І ВИДИ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ

.1 Правова природа фінансових органів

.2 Функції та види фінансових органів

ГЛАВА 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ ПО податкового законодавства

.1 Повноваження фінансових органів у сфері податків і зборів

.2 Повноваження фінансових органів у сфері податкового адміністрування

ВИСНОВОК

СПИСОК


ВСТУП


Актуальність теми курсової роботи обумовлена ??теоретичної та практичної значимістю питань, пов'язаних з функціонуванням невід'ємної частини сучасної російської держави - системи фінансових органів.

Наша країна переживає період радикальних перетворень практично у всіх сферах життя суспільства. Збереження і подальше поглиблення курсу на реформування суспільства - об'єктивно необхідне і єдино можливе умова демократичного розвитку Росії, перетворення її в економічно розвинену, заможну і процвітаючу державу.

Представлена ??тема актуальна і в зв'язку з пошуком резервів правового забезпечення процесу оновлення законодавства, що регламентує державне управління фінансами, нового бачення правового статусу фінансових органів. Зокрема, мається на увазі і більш адекватне використання існуючих нормативних засобів, що впливають на ефективність діяльності фінансових органів.

Дослідження проблеми правового становища фінансових органів у механізмі сучасної російської держави дозволяє більш глибоко відобразити все різноманіття фінансових відносин, а також їх роль у здійсненні публічної влади.

Важливе значення досліджуваного питання надають протікають в даний час процеси, пов'язані з оптимізацією функціонування механізму держави за допомогою перерозподілу владних повноважень між державними органами різних рівнів, що проходять, зокрема, у формі розмежування предметів ведення між федеральним центром і регіонами , а також і в зв'язку з реформою виконавчої влади в регіонах. Як видно, важливість дослідження даної проблеми пояснюється багатьма факторами, в тому числі і інтенсивними правотворческими процесами в масштабі Росії, федеральних округів, регіонів.

Вищеназвані обставини зумовили вибір теми і структуру курсової роботи.

Об'єктом курсової роботи є механізм держави в цілому.

Предмет роботи складає діяльність фінансових органів державної влади як елемента механізму сучасної російської держави.

Метою даної роботи є встановлення природи і специфіки діяльності фінансових органів державної влади.

Мета і предмет курсової роботи визначили необхідність постановки та вирішення наступних завдань:

. Розглянути правову природу фінансових органів та визначити їх місце в механізмі сучасної російської держави.

. Проаналізувати види фінансових органів на федеральному рівні. 3. Дослідити фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації і муніципального освіти.

. Розкрити повноваження фінансових органів, виявити проблеми правового регулювання їх діяльності та розробит...Страница 1 из 15 | Следующая страница