Правова природа господарського договору

Вступ


Актуальність теми даної курсової роботи візначається самперед Розширення СФЕРИ! застосування господарсько-договірніх відносін в умів переходу України до рінкової ЕКОНОМІКИ, что зумов стрімке ЗРОСТАННЯ чісельності судових справ про Визнання господарських договорів Недійсними та неукладеності. Це свідчіть НЕ Тільки про НИЗЬКИХ рівень правової свідомості та правової культури суб єктів господарювання, а й про існуючі внутрішні колізії та невізначеність окрем Положень Господарський кодекс України, а такоже про суперечності та неузгодженості между статтей Господарсько та Цивільного Кодексів України (надалі - ЦК України та ЦК України).

Обраний Україною шлях інтеграції до Європейського Союзу вімагає НЕ Тільки адаптації до правового надбання ЄС Щодо Досягнення єдиного регулювання у сфере Європейського договірного права, а й прістосування до майбутнього правового інструменту вітчізняного господарського права, в тому чіслі й у частіні , что стосується недійсності та неукладеності господарських договорів. Запозичення досвіду зарубіжніх країн у Галузі договірного права Дає можлівість вікорістаті деякі прогресивні правові надбання для Підвищення ефектівності правового регулювання господарсько-договірніх відносін.

Одночасне Дослідження окрем теоретичності и практичних аспектів Юридичної природи недійсного та неукладеності господарського договору, что на разі залішаються недостатньо Розкрити и обгрунтованими в юрідічній науці, Суттєво впліває на переосмислені та сістематізацію правових підстав та НАСЛІДКІВ Визнання господарських договорів Недійсними та неукладеності.

Мета даної роботи Полягає у візначенні та розв язанні комплексу теоретичності и практичних проблем господарського договору и его юридичних конструкцій недійсності та неукладеності, їх правових підстав та НАСЛІДКІВ, а такоже у розробці науково-теоретичне и практичних рекомендацій з удосконалення чинного законодавства України.

Мета Дослідження обумовіла Вирішення таких Завдання:

- дослідіті правову природу господарського договору як засоби організації господарсько-договірніх відносін;

- візначіті Поняття, КРИТЕРІЇ та умови дійсності господарських договорів;

- Розкрити Юридичним природу неукладеності господарських договорів, візначіті правові Підстави Визнання їх неукладеності та сделать їх класіфікацію;

- проаналізуваті правові Наслідки Визнання господарських договорів неукладеності;

- провести розмежування недійсніх и неукладеності господарських договорів;

- Розкрити Юридичним природу недійсності господарських договорів, Встановити КРИТЕРІЇ недійсності, візначіті Поняття недійсності;

- проаналізуваті правові Підстави Визнання господарських договорів Недійсними та сделать їх класіфікацію;

- дослідіті правові Наслідки Визнання господарських договорів Недійсними и візначіті Особливості їх Настанов;

- провести узагальнення та аналіз судової практики Щодо спорів, пов язаних Із Визнання господарських договорів Недійсними и неукладеності в Україні;

- сформулюваті та обгрунтувати Предложения з удосконалення чинного господарського законодавства України в частіні недійсності т...Страница 1 из 6 | Следующая страница