Правове регулювання конкуренції на товарних ринках за законодавством Росії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ БІЗНЕСУ

І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (МУБіНТ)

Кафедра цивільного права


Курсова робота

з дисципліни «Цивільне право»

Тема: «Правове регулювання конкуренції на товарних ринках за законодавством Росії»
Виконав: студент групи 23БЗЮР - 21

залікова книжка № 112з246

Межова Юлія Сергіївна

Перевірив: Барахоева Алла Русланівна

Ярославль 2014

ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Правова структура конкуренції в Російській Федерації

.1 Становлення і тенденції розвитку антимонопольного законодавства в Росії

1.2Аналіз правового регулювання конкуренції в Російській Федерації

Глава 2. Правове забезпечення конкуренції на товарних ринках

Росії

.1 Правовий контроль товарного ринку

2.2 Правові аспекти обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках

Глава 3. Функціонування правового регулювання конкуренції в зарубіжному і Російському законодавстві (порівняльно-правовий аналіз)

.1 Правове регулювання конкуренції в законодавстві США, ЄС та його вплив на російське

3.2 Правове регулювання конкуренції в Російській Федерації

Висновок

Список джерел та літератури


ВСТУП


Актуальність теми дослідження: Формування в Російській Федерації ринкових відносин стало потужним стимулом для розвитку конкуренції в різних напрямках економічної діяльності. Федеральний закон «Про основи державного регулювання торговельної діяльності в Російській Федерації», який покликаний забезпечувати єдність економічного простору в Російській Федерації шляхом встановлення вимог до організації та здійснення торговельної діяльності на товарних ринках; розвивати торговельну діяльність з метою задоволення потреб галузей економіки в виробленої продукції; забезпечувати доступність товарів для населення, що повинно сприятливо позначитися на формуванні конкурентного середовища; забезпечувати дотримання прав і законних інтересів юридичних осіб, індивідуальних підприємців, що беруть участь в торгових відносинах, і підтримку російських виробників товарів.

Конкуренція, як економічне, так і правове явище, - необхідний атрибут розвиненої економіки. Саме вона є основним стимулом підвищення якості виробленої продукції, нарощування обсягів виробництва, формування найбільш обгрунтованої ціни товарів, якісної та достовірної реклами.

Розглядаючи позитивні сторони конкуренції, не можна забувати про те, що, згідно з нормами цивільного законодавства, метою кожного підприємця є максимальне отримання прибутку при мінімальних фінансових і трудових витратах. Даної мети підприємець досягає не тільки через задоволення попиту споживачів, але часом і шляхом монополізації ринку, застосовуючи при цьому різні засоби для усунення конкурентів. До даних засобів відносяться: недостовірна реклама; присутність змови підприємців; акумулювання в своїх руках максимал...Страница 1 из 18 | Следующая страница