Правовий режим Світового океану

ЗМІСТ


Введення

. Загальні питання міжнародно-правового режиму Світового океану

.1 Поняття та історія міжнародного морського права

1.2 Кодифікація міжнародного морського права <# «justify"> ВСТУП


Міжнародне морське право є однією з найстаріших галузей міжнародного права і являє собою сукупність міжнародно-правових принципів і норм, які визначають правовий режим морських просторів і регулюють відносини між державами, іншими учасниками правовідносин у зв'язку з їх діяльністю з використання морів, океанів і їх ресурсів.

Спочатку морське право створювалося у формі звичайних норм; його кодифікація була проведена в середині XX в. I Конференція ООН з морського права завершилася прийняттям у Женеві в 1958 р. чотирьох конвенцій: про відкрите море; про територіальне море та прилеглу зону; про континентальний шельф; про рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря (РФ у цій Конвенції не бере). II Конференція, що проходила в 1960 р., успіху не мала. На III Конференції була прийнята Конвенція ООН з морського права 1982 р.

Окремі аспекти співпраці у використанні морських просторів і їхніх ресурсів регулюються спеціальними угодами (Міжнародна конвенція з охорони підводних кабелів 1884 р., Конвенція про заснування ИМКО (нині Міжнародна морська організація) 1948 р., Міжнародна конвенція електрозв'язку 1983 р. та ін).

Таким чином, міжнародне морське право регламентує діяльність людства у водних просторах, що включає в себе визначення правового режиму різного роду територій, встановлення статусу членів екіпажу і пасажирів морських суден, порядку освоєння природних ресурсів океану і т.д.

Тема курсової роботи - правовий режим Світового океану.

Актуальність теми визначена значенням ролі, яку відіграє сьогодні Світовий океан в житті сучасної цивілізації.

Метою курсової роботи є вивчення правового режиму Світового океану. Є кілька видів водних просторів, що розрізняються по правовому режиму, про що піде мова в моїй роботі.

Для досягнення поставленої мети були визначені завдання:

- розглянути загальні питання міжнародно-правового режиму світового океану: поняття та історія міжнародного морського права; кодифікація міжнародного морського права <# «justify"> 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СВІТОВОГО ОКЕАНУ


.1 Поняття та історія міжнародного морського права


Міжнародне морське право - це галузь міжнародного права, що складається з принципів і норм, які визначають режим морських просторів і регулюють відносини суб'єктів міжнародного права у зв'язку з їх діяльністю у Світовому океані.

Дана галузь є однією з найстаріших, тому що з давніх часів Світовий океан, що становить 71% планети Земля, грав велику роль у задоволенні господарських потреб і транспортних потреб народів світу.

Протягом довгого часу звичайне право становило основу даної галузі, регулюючи перш за все відносини, пов'язані з мореплавством і рибальством. Міжнародний договір також застосовувався для цих цілей на ранніх стадіях розвитку міжнародного морського права, але досить рідко. Так, в VI, V і IV ст. до н.е. бу...Страница 1 из 17 | Следующая страница