Правовий механізм протидії корупції на державну цивільну службу Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Федеральне державне автономне освітній заклад

вищої професійної освіти

«Міжнародний інститут економіки і права»

Кафедра державно-правових дисциплінКурсова робота

З дисципліни: Правове забезпечення державної служби

На тему: «Правовий механізм протидії корупції на державну цивільну службу Російської Федерації»


Москва, 2014

Зміст


Введення

. Особливості кваліфікації корупційних злочинів

. Соціальний аспект протидії корупції

. Виховна функція юридичної освіти в розрізі антикорупційної політики

Висновок

Список використаної літературиВведення


Обрана тема курсової роботи «Правовий механізм протидії корупції на державну цивільну службу Російської Федерації» є, безсумнівно, актуальною, теоретично і практично значущою в зв'язку з тим, що всебічне, послідовне і рішучу протидію корупційним правопорушенням - одна з головних політико-правових завдань, що стоять перед Росією в XXI столітті. Президент Російської Федерації в Посланні <consultantplus://offline/ref=F1A09784F4D69AD5305E69E3A4BCBDF9FCA5DDCAE7807ED1AEF49FF7D44FN6A> Федеральним Зборам Російської Федерації 2012 закликав продовжити наступ на корупцію, яка знищує ресурс національного розвитку. У Стратегії <consultantplus://offline/ref=F1A09784F4D69AD5305E69E3A4BCBDF9F5A1D3CBEB8B23DBA6AD93F5D3F991291C7081C64F51B349NCA> національної безпеки до 2020 р. формування та удосконалення цілісної сукупності заходів щодо зниження рівня корумпованості суспільних відносин розглядається серед пріоритетних напрямків державної політики.

В роботі розглядається роль виховної функції в навчально-виховному процесі на юридичних факультетах в аспекті протидії корупції. Вказується, що до попередження корупції необхідний багатофакторний підхід. Особливу увагу слід звернути на необхідність розвитку у молодого покоління нетерпимості до корупційних проявів, неприйняття корупційних практик, виразного розуміння реальної шкоди для суспільства і безпеки держави, який завдає корупція.

Об'єктом даної курсової роботи є безпосередньо корупція на державну цивільну службу Російської Федерації.

Метою даної курсової роботи є розгляд особливостей боротьби з коруппціей на державну цивільну службу Російської Федерації. основних моделей взаємодії правових і релігійних систем.

При підготовці та написанні курсової роботи мною була використана наукова література, підручники і навчальні посібники з адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права, чинне законодавство РФ, а також статті російських юристів, а також використані довідково-правова система «КонсультантПлюс», інформаційно-правове забезпечення «Гарант» і ресурси Інтернет.

Ця курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.1. Особливості квал...Страница 1 из 16 | Следующая страница