Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Міністерство транспорту Російської Федерації

Федеральне агентство залізничного транспорту

федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

«Далекосхідний державний університет шляхів сполучення»

(ДВГУПС)

Інститут інтегрованих форм навчання

Кафедра «Цивільне, підприємницьке і транспортне право»
Курсова робота

по предмету: Трудове право

на тему: «Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку»


р. Хабаровськ,

р.


ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧОМУ ЧАСУ

1.1 Поняття і види робочого часу

1.2 Норми тривалості робочого часу

1.3 Тривалість щоденної роботи (зміни)

1.4 Зменшення тривалості роботи напередодні святкових днів, у нічний час та в інших випадках, передбачених законом

1.5 Режим робочого часу

1.6 Робота понад встановлену тривалість робочого часу

ГЛАВА 2. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

2.1 Поняття та види часу відпочинку

2.2 Поняття і види відпусток

ВИСНОВОК

СПИСОК


ВСТУП


Праця людини, як і все його життя, завжди протікає в часі. Для всіх видів суспільно корисної діяльності людей загальним вимірником кількості витраченої праці виступає робочий час. Робочий час, з одного боку, закріплює міру праці, з іншого - забезпечує працівникові надання часу для відпочинку і відновлення витрачених сил.

Робочий час і час відпочинку - взаємопов'язані правові категорії. Ці категорії використовуються не тільки в юридичній науці, але і в соціології, психології, економіці і в інших галузях знань. Кожна з цих наук вивчає ті чи інші аспекти робочого часу. Так, в економічному аспекті робочий час складається з двох частин: 1) часу продуктивної роботи; 2) часу перерв у роботі (втрат робочого часу через виробничих неполадок і втрат, які залежать від самого працівника).

Робочий час вимірюється в тих же одиницях, що і час узагалі, тобто в годинах, днях і т. д. Законодавство найчастіше викори