Тлумачення правових норм

Зміст


Вступ

1. Поняття Тлумачення права

2. Офіційне Тлумачення права: Поняття та види

3. Загальна характеристика неофіційного Тлумачення норм права

Висновок

Список використан літератури


Вступ


Актуальність теми Дослідження. Велике значення надається Тлумачення правових норм, Аджея на сьогоднішні день в Україні чі будь-якій іншій правовій державі й достатньо великий Відсоток прогалин в законодавстві, что виробляти до некоректної реалізації права. На сьогоднішній день стало Дуже актуальним та шіроковжіванім в правовій Системі слово «колізія». Колізії между правовими нормами ведуть до Порушення сістемності правового регулювання и тім самим зніжують его Ефективність.

Як зазначів фахівець у Галузі права М. Мотуз, ЗАКОНОДАВЧІ колізії заважають нормальній, злагодженій работе правової системи, нерідко порушують права громадян, позначаються на ефектівності правового регулювання, стані законності и правопорядку, правосвідомості и правовій культурі Суспільства. Тому особливо актуально Стоїть питання, Щодо Подолання колізій в законодавстві України.

Найефектівнішім способом Подолання юридичних суперечностей є самє Тлумачення, Яке Дає можлівість точно віявіті суперечліві и колізійні норми в нінішньому законодавстві, Встановити зв язок загально и спеціальніх норм, показати, як правильно зрозуміті сферу їх Дії, коло ОСІБ, на якіх пошірюється їх дія, Зміст того чи Іншого законодавчо терміну. ??

М. Мотуз такоже стверджував, что Тлумачення, як способ Подолання юридичних колізій, є самим ефективного и ставив его на перше місце среди других.

Як Зазначає М. Оніщук, необхідність у тлумаченні правових норм вінікає, по-перше, у зв язку з тим, что норми права мают загальний и абстрактний характер и НЕ всегда зрозумілій їх Зміст, водночас як реальні Суспільні отношения всегда конкретні, мают ряд індівідуальніх Особливе. Отже, в кожному конкретному випадка реалізації норм права слід віясніті, чі захи Данії випадок до того виду відносін, Який законодавець передбача у правовій нормі, чи ні. По-друге, недоліки законодавчої техніки, что зустрічаються Інколи в правозастосовчій практіці, породжують юридичні колізії, что такоже спріяє ВИНИКНЕННЯ необхідності в тлумаченні правових норм.

Тому Тлумачення законодавства є Дуже ВАЖЛИВО в Системі права, Аджея на Основі Тлумачення відбуваються почти ВСІ судові Процеси, Тлумачення супроводжує нас пожіттю, підказує нам, допомагає точніше розуміті правові норми, незнання якіх в подалі НЕ звільніть нас від відповідальності.

Джерельна базу роботи склалось нормативно-правові акти (Конституція України станом на 12 березня 2013 року), посібники з дисципліни «Теорія держави й права» здебільшого таких авторів як: Костомаров С. А., Кельман М. С., Цвік М. В., Марченко М. Н., Крестовська М. Н., Скакун О. Ф. та ін ..

Про єктом в работе Виступає Тлумачення права, а суб єктом - особини, Які це Тлумачення здійснюють.

Мета роботи Полягає в тому, щоб дослідіті суть Тлумачення, его роль, что воно собою являє та чи потрібне воно Сьогодні. Дослідіті его поділ на офіційне и неофіційне, в чому Полягає відмінність между ними, Яке з них важлівіше в сучасности законодавстві.Страница 1 из 10 | Следующая страница