Структура правових відносин

Зміст


Введення

Глава I. Правові відносини - особливий вид суспільних відносин

. Поняття правових відносин

. Передумови виникнення і розвитку правових відносин

. Види правових відносин

. Зміст правових відносин

Глава II. Структура правових відносин

. Поняття і види суб'єктів правовідносин

. Об'єкти правовідносин: поняття і види

. Поняття юридичних фактів та їх класифікація

Висновок

Список літератури


Введення


Актуальність дослідження . Правовідносини - це центральна проблема права. Право в реальному житті - це і є правовідносини. Правовідносини - це особливий вид суспільних відносин, учасники (суб'єкти) яких пов'язані взаємними юридичними правами та обов'язками. Правове відношення завжди передбачає юридичну зв'язок, принаймні, між двома суб'єктами, один з яких є носієм суб'єктивного права, а інший - носієм юридичного обов'язку. Існують і багатосторонні правовідносини.

Стосовно до правових відносин та їх місцю серед інших відносин мова повинна йти не про те, як співвідносяться результати і рушійні сили історичного розвитку, а про те, які ті індивідуальні зв'язки і відносини між окремими людьми і організаціями, які у філософському їх розумінні і в реальній дійсності є вольовими, тобто виникають з волі і свідомості людей. Такі індивідуально-вольові відносини мають місце у сфері економіки, наприклад, в процесі обміну товарів, реалізації винаходів, вкладення капіталів (інвестування) і т.д. Вони характерні і для соціальних відносин (лікування хворих, санаторний відпочинок тощо), для сфери культури (освіта, відвідування концерту, театрального спектаклю тощо) і для всіх інших сфер життя людей. Те ж спостерігається і в процесі діяльності підприємств, організацій, де загальний результат - виробництво продукції, надання послуг і одержання прибутку - складається з безлічі індивідуально-вольових трудових, виробничо-технічних та інших відносин, а також відносин обміну, оптового та роздрібного продажу, фінансових операцій і т.д.

Всі такі дії і взаємозв'язку (а не їх об'єктивні результати) складають індивідуально-вольові відносини між людьми. І саме вони регулюються правом і, отже, набувають форму правовідносин. Індивідуальні економічні (трудові, виробничі, а також відносини обміну), політичні, соціальні, культурні, сімейні та інші відносини, зберігаючи своє специфічне для кожного виду відносин вміст у вигляді взаємодії людей і організацій, набувають за допомогою права нову якість у вигляді юридичних прав і обов'язків, грунтуючись на яких вони можуть, а в належних випадках повинні, погоджувати свою поведінку відносно партнерів. Ці права охороняються державою, а виконання обов'язків забезпечується примусом держави в інтересах правомочної особи.

Метою даної роботи є - аналіз поняття та особливостей видів правовідносин.

Для успішної реалізації цілей даного наукового дослідження необхідно вирішити такі теоретичні завдання :

. Розглянути та проаналізувати поняття правовідносин

. Проаналізувати передумови виникнення і розвитку правових відносин

. Дослідити види правовідно...Страница 1 из 16 | Следующая страница