Правова основа діяльності державних позабюджетних фондів

Зміст


Введення

Глава 1. Загальна характеристика і правовий статус державних позабюджетних фондів

.1 Поняття і класифікація державних позабюджетних фондів

.2 Загальні принципи і правовий статус державних позабюджетних фондів

Глава 2. Правова основа діяльності державних позабюджетних фондів

.1 Пенсійний фонд

.2 Фонд соціального страхування

.3 Фонд обов'язкового медичного страхування

Глава 3. Фінансові ресурси і власний капітал організацій

.1 Ринкова економіка і фінансовий механізм організації

.2 Основи організації фінансів організацій різних організаційно-правових форм і видів власності

.3 Фінансові ресурси і власний капітал організацій

Висновок

Список літературиВведення


Державний бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвиток економіки та соціальної сфери. Функціонування державного бюджету відбувається за допомогою економічних форм - доходів і витрат, що виражають послідовні етапи перерозподілу вартості суспільного продукту. Доходи і видатки бюджету - це об'єктивно обумовлені категорії, кожна з яких має специфічне суспільне значення; доходи служать фінансовою базою діяльності держави, видатки - задоволенню загальнодержавних потреб. Саме за допомогою бюджету держава має можливість зосереджувати фінансові ресурси на вирішальних ділянках соціального і економічного розвитку, за допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями, територіями, сферами суспільної діяльності. Ні одна з ланок фінансів не здійснює такого множинного і багаторівневого перерозподілу коштів, як бюджет. Разом з тим, відображаючи економічні процеси, що протікають в структурних ланках економіки, бюджет дає чітку картину того, як надходять у розпорядження держави фінансові ресурси від різних суб'єктів господарювання, показує, чи відповідає розмір централізуемих ресурсів держави обсягом його потреб. Перехід до ринкової економіки супроводжувався формуванням принципово нової фінансової системи, важливою ланкою якої були і є в даний час позабюджетні фонди держави - сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні федеральних, регіональних органів влади або місцевих органів самоврядування та мають цільове призначення.

Спочатку позабюджетні фонди з'явилися у вигляді спеціальних фондів або особливих рахунків задовго до виникнення бюджету. Державна влада з розширенням своєї діяльності потребувала все нових витратах, які вимагали коштів для свого покриття. Ці кошти концентрувалися в особливих фондах, призначених для спеціальних цілей. Такі фонди носили, як правило, тимчасовий характер. З виконанням державою намічених заходів фонди закінчували своє існування. У зв'язку з цим кількість фондів постійно змінювалося.

З зміцненням централізованої держави починався період уніфікації спеціальних фондів. На основі об'єднання різних фондів був створений державний бюджет. У сучасних умовах поряд з бюджетом знову підвищується значення позабюджетних фондів.

Позабюджетні фон...Страница 1 из 19 | Следующая страница