Цивільне право в сістемі права України, его Взаємодія з іншімі Галузо права

План


Вступ

1. Предмет Цивільного права

2. Метод Цивільного права та Чинник, что его зумовлюють

3. Цивільне право в Системі права України, его Взаємодія з іншімі Галузії права

Висновки

Список використаних джерел

Вступ


Актуальність теми Дослідження . Цивільне право захи до фундаментальних Галузії права. Віступаючі як галузь национального права, цивільне право є проявити приватного права на Рівні національніх правових систем.

СЬОГОДНІ у теоретічній и спеціальній літературі питання про самостійність и приватність Цивільного права розглядається як Аксіома. Майже в усіх підручніках з Теорії Держава і права, Цивільного права можна зустріті Твердження: «Щодо місця Цивільного права у правовій Системі в науці розбіжностей НЕ вінікає. Воно однозначно візнається основною самостійною галуззя права, яка має свой предмет та метод правового регулювання ».

теоретичності підгрунтям виокремленості самостійніх Галузії права у правовій системі України поніні залішається теорія двох крітеріїв - предмету и методом правового регулювання. Це, однак, аж Ніяк НЕ означає, что цивільне право як галузь правової системи України Позбавлення проблем. Смороду існують, альо стосують смороду в основному визначення кола регульованості цівільнім правом відносін, змісту методу правового регулювання, співвідношення норм Цивільного права з іншімі галузевого та міжгалузевімі системами (підсістемамі).

Особливо актуальною в незалежній Україні є проблема приватного характеру Цивільного права. Если звернута до крітеріїв визначення Самостійної Галузі права и питання про співвідношення приватного й публічного у праві, то можна з легкістю переконатісь у проблемності такого підходу. Це пояснюється тім, что и предмет, и метод Цивільного права не відповідають існуючім крітеріям Самостійної Галузі права. Проблема ж розмежування и взаємодії норм публічного и приватного права є, за Визнання видатних українського цівіліста О. Підопрігорі, що не Тільки Методологічною за своим характером, а й актуальною як для вітчізняного правознавства, так и для практики вітчізняного державотворення и правотворення - ВАЖЛИВО складових процеса демократічної трансформації українського Суспільства. Сам крітерій Відмінності между правом публічнім и приватності, за словами Й.О. Покровського, залішається до ціх ПІР НЕ віясненім. Даже більш того: Сучасний дослідніку цього питання может здать, что чім далі, тім більш це питання заплутується й становится безнадійно нерозв язнім.

Продовжує залішатіся невірішеною проблема співвідношення Цивільного и сімейного права, оскількі в ході Наукової Дискусії вісловлюваліся аргументи як на возбудить уголовное Визнання сімейного права складових частин Цивільного права. Власне Цім и обумовлюється Актуальність Дослідження зазначеніх питання з метою Вдосконалення наукових підходів до розуміння й побудова правової системи країни.

Аналіз останніх ДОСЛІДЖЕНЬ та публікацій. Питання, пов язані з проблеми визначення предмета та методу Цивільного права у Різні роки досліджувалі Такі Українські Вчені як: Ч.Н. Азімов, Д.В. Боброва, В.І. Борисова, С.М. Братусь, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцова, В....Страница 1 из 2 | Следующая страница