Система військовіх правоохороних органів України, їх загальна характеристика, Завдання та основні Напрямки діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра ВІЙСЬКОВОЇ підготовкіКУРСОВА РОБОТА

З тими:

Система військовіх правоохороних органів України, їх загальна характеристика, Завдання та основні Напрямки діяльності


Студента 224 н.з

Сірка Максима Станіславовіча

Керівник: Асистент Назарко А.Т.м.Одеса - 2012 рік


План


Вступ

Розділ 1. Загальні положення

.1 Поняття правоохоронної ДІЯЛЬНОСТІ та правоохороних органу

.2 Функції правоохоронної ДІЯЛЬНОСТІ

.3 Законодавство про правоохоронні органи

Розділ 2. Система військовіх правоохороних органів

.1 Військові суди

.2 Військові прокуратури

.3 органах Служби безпеки України

.4 Органи дізнання

.5 Військова служба правопорядку у збройно Силах України

.6 Внутрішні війська МВС

Розділ 3. Основна роль військовіх правоохороних органів в Нашій Країні, їх проблеми та шляхи Вирішення

.1 Роль та місце військовіх правоохороних органів в Україні

.2 Проблеми та шляхи їх розвітку на сучасности етапі

Висновки

Список використаної літератури


Вступ


Одним Із ВАЖЛИВО напрямів ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ суверенної та незалежної України є правоохороних діяльність, яка спрямована на забезпечення верховенства права в суспільстві.

Серед Завдання правоохоронної ДІЯЛЬНОСТІ основну роль відіграє захист прав и свобод людини, ее життя, здоров я, честі, гідності, недоторканості та безпеки. Правоохороних діяльність здійснюється уповноваженими органами и детально регламентована законодавством України. Серед правоохороних органів України особливе місце посідають Військові правоохоронні органи.

Коло військовіх правоохороних органів й достатньо широка. До них належати Військові суди, Військові прокуратури, внутрішні війська МВС, органами служби безпеки, Військова служба правопорядку, розвідувальні органи, органів дізнання.

Мета даної роботи - поглібіті та сістематізуваті знання про ті, як формуються ЦІ органі, яка їх система, Які Функції смороду віконують, як смороду взаємодіють один з одним, Яке їх місце та роль в Українській державі.

Про єктом Дослідження є Військові правоохоронні органи, як основні складові системи правоохороних механізму Нашої країни.

Зміст цієї роботи Складається Із основні знання про діяльність військовіх правоохороних органів. Основну уваг пріділено органам, Які посідають центральне місце в правозастосовній ДІЯЛЬНОСТІ.

На Основі АНАЛІЗУ чинного законодавства и теоретичності засідок правоохоронної ДІЯЛЬНОСТІ я намагався Розкрити Завдання, компетенцію, Повноваження та структуру основних військовіх правоохороних органів України.


Розділ 1. Загальні положення


.1 Поняття правоохоронної ДІЯ...Страница 1 из 19 | Следующая страница