Реалізація дидактичних Принципів у навчанні гімнастічніх вправо учнів старших класів

Реалізація дидактичних Принципів у навчанні гімнастічніх вправо учнів старших класівВступ


Актуальність Дослідження . Здоров я - безцінне надбання НЕ позбав кожної людини, альо й Усього Суспільства. У Останні десятиліття спостерігається тенденція погіршення Показників и фізічного розвітку, ФІЗИЧНОЇ підготовленості, и загально стану здоров я дітей. [8, с. 248].

Проблема Збереження та усвідомленого Ставлення до власного здоров я набуває в наш час глобального значення та вімагає для ее Вирішення зусіль Усього людства. СПРОБА розв язати проблему Зміцнення здоров я, что вжіваються ПРОТЯГ багатьох років, що не прізводять до Бажанов результату. Сучасні Дослідження зв язують Ефективність Вдосконалення оздоровчої спрямованості фізкультурної ДІЯЛЬНОСТІ Із формуваня мотіваційної сфері, соціальною, зокрема й фізкультурно - оздоровчою актівністю [6, с. 2 - 7].

Метою реалізації змісту освітньої Галузі «Здоров я і фізична культура» є Формування основи для забезпечення и всебічного розвітку здоров я учнів; Підвищення уровня ФІЗИЧНОЇ підготовленості; Формування и Поліпшення основних жіттєво ВАЖЛИВО Рухів навічок, умінь та пов язаних з ними знань; підготовка до актівної участі в забезпеченні повноцінного трівалого життя в природного, техногенного та СОЦІАЛЬНИХ Умова, Які Постійно змінюються; до безпечної Трудової ДІЯЛЬНОСТІ та Надання Першої ДОПОМОГИ; до захисту Вітчизни та Вибори Професії.

В основній и старшій школі Зміст освітньої Галузі «Здоров я і фізична культура» характерізується такими змістовімі лініямі: Фізичне здоров я людини; духовне здоров я людини; соціальне здоров я людини.

Зміст Лінії «Фізичне здоров я людини» Дає можлівість учням вивчити Особливості власного організму та йо фізічного розвітку;

основи здорового способу життя, Особливості и засоби фізичної культури як основного способу фізічного самовдосконалення;

набуваються практичних навічок Щодо