Вивчення літературної вимови і правопису на уроках російської мови

Зміст


Введення

Глава 1. Фонетика

.1 З історії питання

1.2 Звук

.3 Класифікація звуків російської мови

.4 Система голосних звуків

.5 Система приголосних звуків

.6 Слог

Глава 2. Графіка

.1 Алфавіт

.2 Буква

.3 Складової принцип російської графіки

Глава 3. Співвідношення звуку і букви

.1 Співвідношення між літературною вимовою і правописом

.2 Значення вивчення звуків і букв в школі для оволодіння фонетикою, граматикою і правописом

Практична частина

Висновок

Список використаної літератури

Додаток


Введення


Мова - жива плоть, яка створювалася мільйонами поколінь. А.Н. Толстой

Мова є найважливіший засіб людського спілкування ... Щоб служити засобом спілкування, мовний знак повинен володіти матеріальної, тобто доступною для чуттєвого сприйняття, формою. Матерію мовних знаків і складають звуки, вимовлені і чутні. Слова, граматичні форми (морфологічні та синтаксичні) поза звукової форми не існують. Усяке мовне значення в мові обов'язково отримують звукове вираження. Не випадково розділ фонетики, не дивлячись на його відносну складність, випереджає вивчення лексики, словотвору, граматики: «... без знайомства з фонетичної системою мови неможливо її теоретичне чи практичне вивчення».

Формування у школярів правильного науково матеріалістичного уявлення про мову передбачає усвідомлення дітьми тієї нерозривному зв'язку, яка існує в мові між смисловий і звуковий його сторонами.

Розкрити перед учнями значення звукової сторони мови, показати зв'язок останньої з явищами лексичними і граматичними, познайомити дітей з особливостями звукової системи рідної мови - така теоретична задача шкільного курсу фонетики - розділу мовознавства, що вивчає способи освіти (артикуляцію) і акустичні властивості звуків, їх зміни в мовному потоці.

Вивчення фонетики в школі переслідує і важливі практичні цілі. Знання особливостей звукової системи мови є основою свідомого оволодіння нормами правопису та літературної вимови, основою розвитку произносительно-слуховий культури в широкому сенсі слова.

Мовний розвиток дітей, їх успішне навчання в школі знаходяться в певній залежності від правильної організації та змісту роботи над елементами знанні з області фонетики. Якщо у дитини погано розвинена здатність слухати і чути, розрізняти і правильно користуватися звуковими засобами мови, тобто у нього недостатньо розвинений мовний слух, то, природно, він буде відчувати труднощі в спілкуванні (як при передачі своїх думок, так і при сприйнятті чужих).

Фонетика корисна в багатьох практичних справах, але не менш важливо її теоретичне значення: вона вчить молоде покоління розуміти, що мова - єдина, струнка, розумна, внутрішньо узгоджена цілісність. Закономірності мови простіше зрозуміти на фонетиці, бо сама фонетика простіше лексики та граматики. П...Страница 1 из 8 | Следующая страница