Шлюбно-сімейне право за законами Ману

Курсова робота

шлюбно-сімейне право за законами Ману

Зміст


Введення

. Історичні умови виникнення права цивілізації Стародавньої Індії

1.1 Особливості правових систем і джерел права країн Стародавнього Сходу

.2 Закони Ману: загальна характеристика

. Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин у праві Стародавньої Індії

.1 Види шлюбу за законами Ману і розлучення

.2 Особливості взаємовідносин чоловіка, дружини та їхніх дітей

. Злочин і покарання за законами Ману

.1 Судовий процес в епоху Стародавньої Індії

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Специфічні риси права, що відобразили особливості культурного, соціально-економічного та державного розвитку Стародавньої Індії проявилися насамперед у його джерелах. На сьогоднішній день Схід з його культурою, історією та правом все частіше стає предметом наукового дослідження, так як це важливо для самопізнання і самоідентифікації, а нам, як представникам іншої культури, все це цікаво подвійно.

Право Стародавньої Індії було найтіснішим чином пов'язане з релігією та релігійної мораллю. Характерно, що в самій мові цього часу не було спеціального слова для позначення права в тому сенсі, в якому ми розуміємо тепер. Наші відомості про давньоіндійському праві засновані головним чином на Ведах (релігійних книгах) і так званих дхармашастрах - збірники релігійно-правових приписів (дхарм). У таких збірниках, найважливішими з яких є дхармашастри Ману (II в. До н.е. - II ст. Н.е.) (закони Ману в російській перекладі), правові норми ще виділилися із загальної маси правил (релігійних, етичних та т.д.), що регламентували повсякденне життя стародавніх індійців. Більше того, в цих збірниках поряд з нормами суспільної поведінки розглядалися питання світобудови, медицини тощо

Закони Ману складалися з 12 глав і 2685 статей, написані у вигляді двустиший (шлок). Правовий матеріал найбільш повно представлений в IV, VII, VIII і X главах, але й тут він переплітався з релігійними і моральними міркуваннями. Збірник в цілому свідчить про класовий характер права Стародавньої Індії, про великий вплив на нього общинного ладу і системи варн.

Тут докладно описується походження варн згідно релігійному вченню, вказується на спадково-професійний їх характер, визначається призначення кожної варни, привілеї вищих варн. Дхарма - це «одвічне правило життя», якому повинні слідувати всі люди.

Спочатку джерелом права в Стародавній Індії був звичай, перетворений в звичайне право, відповідно до інтересів пануючого класу. Поява перших збірок правових норм датується другою половиною I тис. до н.е. Дхармасутри були складені різними брахманських школами у вигляді розпоряджень благочестивому людині. «При великій різноманітності дхармашастр можна бачити глибоку подібність між ними, взаємовплив, запозичення, текстуальний збіг, а головне, єдність тих релігійно-філософських концепцій, на яких вони грунтувалися». 1

Вони не виділяли правових приписів з маси морально-релігійних приписів. У дхармасутрах розглядалися в основному злочи...Страница 1 из 14 | Следующая страница