Правові аспекти захисту жертв війни

Міністерство з освіти і науки РФ

НОУ ВПО Східно-Сибірський інститут економіки і права

Факультет інноваційних технологій навчання
Курсова робота

з дисципліни: Міжнародне право

на тему: Правові аспекти захисту жертв війни

Виконавець: студентка

Зуккау Лідія Геннадіївна

Керівник

Іркутськ 2013


ЗМІСТ


ВСТУП

. ПОНЯТТЯ «ЖЕРТВИ ВІЙНИ» В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ поранених, хворих і осіб, потерпілих аварію корабля. Зниклими безвісти

. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

ВИСНОВОК

Список використаних джерелВСТУП


Норми міжнародного права діють не тільки в мирний, а й у воєнний час, в період збройних конфліктів. Необхідність існування і вдосконалення таких норм диктується реаліями суспільного життя, яка дає нам численні приклади різного роду війн і збройних конфліктів. Незалежно від свого соціального характеру і цілей, всі вони характеризуються застосуванням збройних засобів боротьби, в ході якої воюючі, а також не беруть участь у військовому конфлікті сторони повинні дотримуватися існуючі на цей випадок спеціальні норми міжнародного права. Такі норми часто називаються законами і звичаями війни, або міжнародним гуманітарним правом. Норми останнього поряд з правом міжнародних договорів відносяться до найстаріших галузей міжнародного права. Призначення цих специфічних міжнародно-правових норм полягає в обмеженні вибору засобів і методів збройної боротьби, заборону найбільш жорстоких з них. Вони захищають цивільне населення і культурні цінності, положення нейтральних сторін у разі збройного конфлікту і встановлюють кримінальну відповідальність за їх порушення при здійсненні військових злочинів. Тим самим ці норми об'єктивно сприяють гуманізації воєн і обмеження масштабів та наслідків для народів збройних конфліктів.

Метою даної курсової роботи є дослідження та аналіз міжнародно-правового регулювання захисту особистості в разі збройного конфлікту. У 1 розділі курсової роботи буде розглянуто поняття «жертва війни», буде описано, що є об'єктом захисту Женевських конвенцій про захист жертв війни. Друга глава присвячена правовому становищу поранених, хворих, осіб потерпілих корабельну аварію, зниклих без вісті. У третій та четвертій главах описується правовий статус військовополонених і захист цивільного населення в період збройних конфліктів.1. ПОНЯТТЯ «ЖЕРТВИ ВІЙНИ» В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ


Термін «жертви війни» вперше був введений в теорію і практику міжнародних відносин у процесі розробки Конвенцій від 12 серпня 1949 р. про захист жертв війни та прийнятті їх на Женевській дипломатичної конференції 21 квітня - 12 серпня 1949 г . У подальшому в процесі роботи чергової Дипломатичної конференції з питання про підтвердження і розвитку міжнародного гуманітарного права, застосовуваного в період збройних конфліктів, 1974-1977 рр.....Страница 1 из 14 | Следующая страница