Правотворчість: поняття, принципи, види, основні стадії розвитку

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Філія федерального державного бюджетного освітньої установи

вищої професійної освіти

«Байкальська державний університет економіки і права»

у м. Усть-Ілімську

(Філія ГОУ ВПО «БГУЕП» в м. Усть-Ілімську)

Кафедра Права

Курсова робота

з теорії держави і права

«Правотворчество: поняття, принципи, види, основні стадії розвитку»
Виконавець

Студент групи ЮПБу - 12 Є.В. Хібель

Керівник

К. і. н. кафедри Права О.В. Афанасов
Усть-Ілімськ 2012

Зміст


Введення

1. Правотворчість: поняття і принципи

1.1 Поняття правотворчості

1.2 Принципи правотворчості

2. Види правотворчої діяльності, стадії і структура правотворчого процесу

2.1 Види правотворчості

2.2 Стадії і структура правотворчого процесу

Висновок

Список використаних джерел

Введення


Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, що правотворчість є одним з важливих напрямків роботи будь-якої держави. Це специфічна діяльність, пов'язана з створенням або зміною існуючих у державі правових норм. За результатами правотворчої роботи судять про державу в цілому, ступеня його демократичності, цивілізованості, культурності.

Завдання моєї роботи полягає в тому, щоб не просто описати процес походження закону, а показати наукові основи цієї діяльності: це питання необхідності правового регулювання суспільних відносин, питання наукового планування законодавчої роботи та прогнозування наслідків прийняття закону, а також питання мови.

Історично правотворчість здійснюється різними суб'єктами: соціальними групами, громадськими об'єднаннями та організаціями, державою, її органами і посадовими особами. З розвитком і зміцненням державності діяльність по створенню правових норм все більш концентрується в руках відповідних державних органів і посадових осіб. Тому правотворчість в юридичній науці найчастіше розуміється як діяльність органів держави, спрямована на створення правових норм.

Метою даної курсової роботи є вивчення загальної характеристики сучасного правотворчості.

У зв'язку з поставленою метою необхідно вирішити наступні завдання:

вивчити загальне поняття правотворчості, його види та принципи;

досліджувати проблеми правотворчості на сучасному етапі;

провести аналіз перспектив розвитку правотворчості.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини. Предметом дослідження є правотворчість.

1. Правотворчість: поняття і принципи


1.1 Поняття правотворчості


Нормативні акти створюються в певному, встановленому законом порядку. Їх при...Страница 1 из 13 | Следующая страница