Крайня необхідність: поняття, умови правомірності, відмінність від необхідної оборони

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне автономне освітній заклад

вищої професійної освіти

«Санкт-Петербурзький державний університет аерокосмічного приладобудування»

Кафедра Кримінального права

Курсова робота

Крайня необхідність: поняття, умови правомірності, відмінність від необхідної оборони
Санкт-Петербург


Зміст


Введення

Глава 1. Поняття і сутність інституту крайньої необхідності

.1 Поняття крайньої необхідності

.2 Умова правомірності крайньої необхідності

Глава 2. Зміст крайньої необхідності

.1 Обставини застосування крайньої необхідності

.2 Крайня необхідність і необхідна оборона

.3 Характер дій і суб'єкт крайньої необхідності

Глава 3. Крайня необхідність у кримінальному праві

.1 Крайня необхідність у кримінальному праві зарубіжних країн

.2 Крайня необхідність у кримінальному праві дореволюційної Росії і РРФСР

.3 Крайня необхідність у кримінальному праві Російської Федерації

Висновок

Список літератури

крайній необхідність оборона кримінальний

Введення


Під крайньою необхідністю слід розуміти вимушене заподіяння особі шкоди правоохоронним інтересам з метою усунення небезпеки, що безпосередньо загрожувала людині, його правам та інтересам, а також охоронюваним законом інтересам суспільства або держави, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунена іншим шляхом.

При крайній необхідності складається така ситуація, коли небезпека загрожує охоронюваному правом інтересу. Усунути небезпеку, запобігти заподіяння шкоди цьому інтересу можливо тільки заподіявши шкоду іншому, також охоронюваному правом інтересу. Акт крайньої необхідності буде в наявності, якщо заподіяна шкода менше предотвращенного. Дією, що здійснюються в стані крайньої необхідності, може бути попереджено заподіяння шкоди особистості, правам даної особи та інших осіб, що охороняються законом інтересам суспільства або держави. Не визнається крайньою необхідністю заподіяння шкоди правоохоронним інтересам для захисту неправомірних інтересів особистості або інтересів інших осіб.

Ця тема цікава ще й тим, що важливе значення мають обставини, в яких відбувається акт крайньої необхідності. Наявність у особи можливості передбачити настання несприятливих наслідків для охоронюваного правом блага виключає ситуацію крайньої необхідності. При порятунок правоохоронюваним інтересу при крайній необхідності заподіюється шкода третім особам, які не причетним до виникнення небезпеки і створенню ситуації крайньої необхідності. Відповідно до Цивільним законодавством відшкодування шкоди покладається або на обличчя, його заподіяло, або на третю особу, в інтересах якої ця шкода бул...Страница 1 из 11 | Следующая страница