Торговельне право ЄС

Введення


Актуальність теми роботи. Друга половина XX століття для Європи стала періодом інтенсивної інтеграції, в результаті чого на її території утворилося нове об'єднання, що включає на сьогоднішній день вже двадцять сім держав - Європейський Союз (далі - ЄС). Ядром, основою ЄС є загальний внутрішній ринок, навколо якого розвивається та європейське право. Внутрішній ринок передбачає скасування перешкод свободу пересування товарів, осіб, послуг і капіталу між державами-членами ЄС. Відмінності в національному праві істотно ускладнюють процес укладення транскордонних договорів, створюють правову невизначеність у договірних відносинах між господарюючими суб'єктами різних держав, ведуть до збільшення транзакційних витрат, що перешкоджає економічної інтеграції та співробітництва держав Європи. Необхідність усунення названих правових обмежень і забезпечення безперешкодної та вільної торгівлі поставило завдання гармонізації приватного права країн-учасників ЄС, що було істотним умовою завершення процесу створення загальноєвропейського товарного ринку.

Спочатку проводилася гармонізація тільки окремих секторів приватного права, що знаходило відображення у виданні органами ЄС директив з різних аспектів договірного права і регламентів щодо договорів комерційного агентування, договорів франшизи, дистриб'юторських договорів та деяких інших торговельних угод цілях захисту конкуренції. Директиви стосувалися, як правило, споживчих договорів. Сфера комерційних контрактів в частноправовом аспекті на наднаціональному рівні залишалася практично неврегульованою. Виняток становили прийняті у сфері міжнародного торгового права міжнародні конвенції, уніфікувати як колізійні, так і матеріальні норми: Римська конвенція про право, застосовне до договірних зобов'язань 1980 р., Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. (далі - Віденська конвенція ) та інші.

Цілі і завдання роботи. Мета даної роботи полягає у визначення основних характеристик і тенденцій розвитку правового регулювання комерційної діяльності в ЄС. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі приватні задачі:

1) визначення поняття та сутності торгового права в ЄС;

) визначення джерел торгового права ЄС, а також їх значення у регулюванні комерційної діяльності ЄС;

) виявлення основних тенденцій розвитку європейського договірного права;

) розглянути основні положення принципів європейського договірного права

) аналіз розвитку законодавства ЄС про електронну торгівлю;

Об'єкт дослідження - розвиток торгового права ЄС

Предметом дослідження є приватноправові відносини, що складаються у сфері торгівлі ЄС.1. Поняття і джерела торгового права ЄС


1.1 Поняття торгового права та торгове право ЄС


Торговельне право ЄС - сукупність правових норм, прийнятих в цілях формування та реалізації спільної торговельної політики ЄС. Торгове право формується і розвивається в тісному взаємозв'язку з митним правом. У разі якщо в сферу митного права входять передусім питання тарифного регулювання, то торгове право охоплює широке коло питань щодо засто...Страница 1 из 13 | Следующая страница